egor_23

ГИМНЫ (ЗАКЛЮЧЕНИЕ)

(Начало..) Гимн Таджикской ССР

1946-1994Музыка: С. Юдаков Слова: А.Лахути, Эль-Регистани

Чу дасти рус мадад намуд,
бародарии халқи совет устувор шуд,
ситораи ҳаёти мо шарорабор шуд.
Гузаштаҳои пурифти хори мо
ба ҷилва омаданду дар диёри мо, диёри мо
Мустақил давлати тоҷикон барқарор шуд.
Ба ҳоли таб даруни шаб
Садои раъди давлати Ленин фаро расид
Зи барқи байрақаш сиёҳии ситам парид
Саодати ҷовидон дар ин замин
Зи партия ба мо расид, ба партия сад офарин
Марду озода моро чунин ӯ бипарварид.
Шиори мо диҳад садо:
Баробарӣ, бародарӣ миёни халқи мо.
Зи хонадони мо касе намешавад ҷудо,
Ягонагиро ба худ сипар кунем
Ба сӯи фатҳи коммунизм сафар кунем, сафар кунем,
Зинда бод мулки мо, халқи мо, Иттиҳоди мо.Руси рука на все века

В семью могучую слила советский весь народ.
Над нами новая судьба в лучах зари встаёт.
Мы древней доблестью вновь сердца зажгли,
Повсюду слава гремит родной земли, родной земли.
В государстве таджикском таджик воле гимн поёт.
Под игом тьмы томились мы.
Но грянул громом благодатным Ленина призыв,
Багряной молнией сверкнуло знамя, тьму пронзив.
Счастливый день, вольный труд, стальную мощь
Несёт нам Сталин родной, любимый вождь, любимый вождь.
Как отец, нас растил он, в трудах, в битвах закалив.
Велим сынам, подобно нам,
Рукою грозною разить бесчестный вражий строй
И верность вечную хранить семье своей большой.
Единство стало щитом нам боевым.
Во всех сраженьях врагов мы победим, мы победим.
Век живи, милый край, век живи, наш Союз родной!

Гимн Армянской ССР

1944-1991Музыка: А.Хачатурян
Слова: Сармен

Սովետական ազատ աշխարհ Հայաստան,
Բազում դարեր դաժան ճամփա դու անցար,
Քաջ որդիք քո մաքառեցին քեզ համար,
Որ դառնաս դու մայր հայրենիք հայության:

Կրկներգ:
Փառք քեզ, միշտ փառք, Սովետական Հայաստան,
Աշխատասեր, ճարտարագործ-շինարար,
Ժողովրդոց սուրբ դաշինքով անսասան՝
Դու ծաղկում ես և կերտում լույս ապագադ:

Լենինն անմահ մեզ հուրն անշեջ պարգևեց,
Մեր դեմ շողաց երջանկաբեր այգաբաց,
Հոկտեմբերը կործանումից մեզ փրկեց
եվ տվեց մեզ նոր, պայծառ կյանք փառապանծ:

Կրկներգ

Մեծ Ռուսիան մեզ եղբայրության ձեռք մեկնեց,
Մենք կերտեցինք ամրակուռ նոր պետություն,
Լենինյան մեր կուսակցությունն իմաստուն
Հաղթորեն մեզ դեպ կոմունիզմ է տանում:

Կրկներգ

Sovetakan azat ashkharh Hayastan,
Bazum darer dazhan champ’a du ants’ar,
K’aj vordik’ k’o mak’ar’ets’in k’ez hamar,
Vor dar’nas du mayr Hayrenik’ hayut’yan.

Припев:
P’ar’k’ k’ez, misht p’ar’k’ Sovetakan Hayastan,
Ashkhataser, chartaragorts-shinarar,
Zhoghovrdots’ surb dashink’ov ansasan,
Du tsaghkum yes yev kertum luys apagad.

Leninn anmah mez hurn anshej pargevets’,
Mer dem shoghats’ yerjankaber aygabats’,
Hoktemberë kortsanumits’ mez p’rkets’
Yev tvets’ mez nor, paytsar’ kyank’ p’ar’apants.

Припев

Mets R’usian mez yeghbayrut’yan dzer’k’ meknets’,
Menk’ kertets’ink’ amrakur’ nor petut’yun,
Leninyan mer kusakts’ut’yunn imastun,
Haght’oren mez dep komunizm e tanum.

Припев

Свободная советская страна - Армения!
В прошлом у тебя была суровая судьба,
Твои сыны боролись за тебя,
Теперь ты стала домом для армян !

Припев:
Будь же славной, наша Советская Армения!
Ты и зодчий, и строитель, Армения!
Освящённая дружбой братских народов,
Ты движешься к светлому будущему, наша Армения!
Октябрь, глоток воздуха, давший нам жизнь,
Спасла нас, армянский народ, от неизбежного крушения.
С Лениным для нас настали новые времена.
Светит нам рассвет Пробуждения.
Припев
Россия протянула нам руку помощи
Народ создал сильное государство.
Наша Партия, надёжна и сильна,
Она ведёт нас к Коммунизму!

Гимн Туркменской ССР

1946-1997Музыка: Вели Мухатов Слова: Аман Кекиловна 

Дең хукуклы халклармызың достлугы
Совет илин бир машгала өвүрди!
Бу достлугың аркадагы рус халкы
Эгсилмез доганлык көмегин берди.
Яша сен, кувватлан, эй азат Ватан!
Баряң коммунизмиң еңшине бакан.
Ленин партиясындан гүйч алян, өсйән,
Совет Ватанымыз, җан Түркменистан!
Бейик Ленин ачды азатлык ёлун,
Бизе бакы ягты дурмуш гетирди.
Галкындырып әхли халкы хак ише,
Еңише, зәхмете, багта етирди.
Яша сен, кувватлан, эй азат Ватан!
Баряң коммунизмиң еңшине бакан.
Ленин партиясындан гүйч алян, өсйән,
Совет Ватанымыз, җан Түркменистан!
Коммунизме баглап арзув-эркимиз,
Айдың гелҗегмизи дөредйәс, гуряс.
Гызыл байдагы биз берк тутуп голда,
Биз бейик максада ынамлы баряс.
Яша сен, кувватлан, эй азат Ватан!
Баряң коммунизмиң еңшине бакан.
Ленин партиясындан гүйч алян, өсйән,
Совет Ватанымыз, җан Түркменистан!Deň hukukly halklarmyzyň dostlugy

Sowet ilin bir maşgala öwürdi!
Bu dostlugyň arkadagy rus halky
Egsilmez doganlyk kömegin berdi.
Ýaşa sen, kuwwatlan, eý azat Watan!
Barýaň kommunizmiň ýeňşine bakan.
Lenin partiýasyndan güýç alýan, ösýän,
Sowet Watanymyz, jan Türkmenistan!
Beýik Lenin açdy azatlyk ýolun,
Bize baky ýagty durmuş getirdi.
Galkyndyryp ähli halky hak işe,
Ýeňişe, zähmete, bagta ýetirdi.
Ýaşa sen, kuwwatlan, eý azat Watan!
Barýaň kommunizmiň ýeňşine bakan.
Lenin partiýasyndan güýç alýan, ösýän,
Sowet Watanymyz, jan Türkmenistan!
Kommunizme baglap arzuw-erkimiz,
Aýdyň geljegmizi döredýäs, gurýas.
Gyzyl baýdagy biz berk tutup golda,
Biz beýik maksada ynamly barýas.
Ýaşa sen, kuwwatlan, eý azat Watan!
Barýaň kommunizmiň ýeňşine bakan.
Lenin partiýasyndan güýç alýan, ösýän,
Sowet Watanymyz, jan Türkmenistan!


Нерушим оплот дружбы народов,
Весь Советский Союз стал единой семьёй!
И русский народ стал твердыней дружбы,
Мы благословенны и счастливы в нашей Родине.
Пойте Родине солнечной и свободной!
Партия Ленина — мудрый рулевой.
Вы победоносно идёте к коммунизму,
Цвети, советская земля, наша Туркмения!
Ленин указал нам ясный путь к свободе
И привёл нас к вечной счастливой жизни.
Он воспитывал народы, чтобы бороться за справедливость,
Вдохновляя их к деяниям и к триумфу труда!
Пойте Родине солнечной и свободной!
Партия Ленина — мудрый рулевой.
Вы победоносно идёте к коммунизму,
Цвети, советская земля, наша Туркмения!
Самоотверженно мы служим делу Коммунизма,
Мы связали наши судьбы с ним — ко дню его наступления.
И с алым знаменем, знаменем Родины,
Мы доблестно идём к Великой цели!
Пойте Родине солнечной и свободной!
Партия Ленина — мудрый рулевой.
Вы победоносно идёте к коммунизму,
Цвети, советская земля, наша Туркмения!

Гимн Эстонской ССР

1945-199121 июля 1956 третья строфа текста была изменена, чтобы удалить упоминания о Сталине.Музыка: Густав Эрнесакс (G.Ernesaks)
Слова: Йоханнес Семпер (J.Semper) на эстонском (сталинская версия)

Jaa kestma, Kalevite kange rahvas,
ja seisa kaljuna, me kodumaa!
Ei vaibund kannatustes sinu vahvus,
end labi sajanditest murdsid sa.

Ja tousid tootajate vabaks maaks,
et paikene su paevadesse paista saaks.

Kui kants-nii seisavad su kodurannad,
su ees vaid lainetavad laiad veed.
Sa korgel leninlikku lippu kannad
suur Stalin juhtimas su tousuteed.

Kai kindlalt, saatmas sind su onneteel
me voitlusvaim ja kohkumatu mehemeel!Jaa kestma, Kalevite kange rahvas,
ja seisa kaljuna, me kodumaa!
Ei vaibund kannatustes sinu vahvus,
end labi sajanditest murdsid sa
ja tousid oitsvaks sotsialismimaaks,
et paikene su paevadesse paista saaks.

Nuud huuga, tehas, vili, nurmel vooga,
sirp, loika, alasile, haamer, loo!
Noukogu elu, tuksu voimsa hooga,
too onne rahvale, me tubli too!
Me Liidu rahvaste ja riike seas
sa, Eesti, sammu esimeste kindlas reas!

Sa korgel leninlikku lippu kannad
ja julgelt kommunismi rada kaid.
Partei me sammudele suuna annab
ja voidult voitudele viib ta meid.
Ta kindlal juhtimisel kasva sa
ja tugevaks ning kauniks saa, me kodumaa!

Живи, сын Калева - народ наш славный,
И стой, отчизна наша, как скала.
Сквозь все страдания веков бесправных
Отвагу ты и доблесть пронесла.
И вот зажгла социализма свет,
Воспрянула в цвету для счастья и побед.

Могучим колосом цветите нивы!
Жни, серп, и, молот, бей, гуди, завод!
В стране советской каждый будь счастливым -
Упорный труд нам счастье принесёт.
В союзе братском пред тобой простор -
Эстония, шагай в строю своих сестёр!

Ты знамя Ленина несёшь святое,
Дорогой славною идёшь вперёд.
Родная партия всегда с тобою -
Путём побед она тебя ведёт.
Расти, отчизна, на пути большом,
Прекрасней и сильней будь с каждым новым днём!

Previous
← Ctrl ← Alt
Next
Ctrl → Alt →

Error

default userpic
When you submit the form an invisible reCAPTCHA check will be performed.
You must follow the Privacy Policy and Google Terms of use.
Previous
← Ctrl ← Alt
Next
Ctrl → Alt →